Sở GDĐT Quảng Nam   Văn phòng trực tuyến - Ooffice
 

HỘI ĐỒNG THI SỐ 34 - TỈNH QUẢNG NAM
TRA CỨU ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA NĂM 2021

Tìm theo số báo danh ...............
   
 

Đánh dấu vào ô vuông phía trước nội dung cần tìm

Theo quy định mới chỉ có thể tìm theo số báo danh